miércoles, 24 de octubre de 2012

Volutas voludas - XIII Siñogramas x B. Barrowghs

I - Hada descontextuada

                                                                  II - Regina publicana
                                                                   III - Odido disoluto
                                                             IV - Plaja de Boloña o d,Spagna
                                                                   V - Rano rascadores
                                                                VI - Caracol azul de mogote
                                                                 VII - Arqueo panenco
VIII - Cellus rerum publicae

IX - Ánades proa vispa

                                                                  X - Caimandrilo
                                                                    XI - Casco da finación
                                                                           XII - Liña quiara
                                                                    XIII - Voluta alopez

No hay comentarios: