jueves, 13 de diciembre de 2012

460-62 mnv,s Transmnórbigas- XX Siñogramas de B. Barrowghs
                                                                        I - Jumeira
                                                                            II - Zorro regato
                                                                         III - Zorro vereda
                                                         IV - Proas galápago/anguila/perca
                                                                           V - Ñigo espiral
                                                                        VI - Via minera
                                                                  VII - Fíbula Zorra/res
                                                             VIII - Radar otochento
                                                               XIX - Electrocución skímoter
                                                                   X - Arnesado
                                                                       XI - Hada mandrila
                                                                     XII - Barcazas
XIII - Scala y talardo

XIV - Gruda grodenladénesa

XV - Zorra con rabel

                                                                XVI - Zorro barbéitu
                                                               XVII - Buitrazgo montaraz
XVIII - Galuphvs bistres

                                                                  XIX - Lobra Lave
                                                              XX - Memento zorrámen

No hay comentarios: