miércoles, 21 de noviembre de 2012

Faldónices - XXIV Siñogramas de B. Barrowghs

                                                                    I - Phaldónize liña bácsiga
                                                                     II - Gara Gantídil-lha 
III - Tavularpista

                                                          IV - Liña flotación y dl-lhuvia
                                                    V - Cormoranes albinos
                                                               VI - Trapecio en 4,70
                                                               VII - Larguetto
                                                                  VIII - Lavandera
                                                             IX - Cormorán albino em proda
X - Estampa groenlandesa

XI - Culottes tendidos

XII - Phaldónize sesgo

XIII - Duela el Sol

                                                                    XIV - Phaldómice secante
                                                                XV - Jimnospedia sextante
XVI - Jinospedia espinal Qjac

XVII - Exhibición 4,70 muradl-lhia

                                                          XVIII - Terra Columbara Qjac
XIX - Fitness & finiquitessen

                                                                XX - Orfebración báraca
                                                                    XXI - Tigger Retazo
                                                                  XXII - Excmo. Avituayamiéneto
                                                                  XXIII - Bubbles Barrowghs
                                                            XXIV - Empié de nuó

No hay comentarios: